Budowa linii kablowej WN i SN – farma wiatrowa Potęgowo Południe

Publish this post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nasze prace na projekcie budowy farmy wiatrowej Potęgowo Południe dobiegają końca. Naszym zadaniem było wybudowanie linii kablowej WN-110kV i dwóch linii światłowodowych o długości około 24km, pomiędzy SE Słupsk Wierzbięcino a GPO Bięcino 2, oraz linii kablowych SN-30kV i światłowodowych o łącznej długości około 63km, dla potrzeb wyprowadzenia mocy z FW Wieliszewo w woj. Pomorskim.  

Dziękujemy naszemu Zleceniodawcy, Zespołowi i osobom zaangażowanym w ten projekt za współpracę.

also check

WE ARE PART OF THE WHITE EAGLE PROJECT

The WHITE EAGLE project provides for the construction of the Markowice, Pruszcz and Piaski wind parks. Our company has been entrusted with the construction of 110kV high voltage lines and medium voltage lines with a total capacity of